Czym jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców?

Statut Miasta Gdańska od dawna przewiduje możliwość wnoszenia projektów uchwał drogą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła tę możliwość w ub. roku. Jest wiele problemów społecznych, których identyfikacja może być wspomagana lub dokonywana przez mieszkańców – twórców wspólnoty lokalnej, miejskiej –
bezpośrednio.

Mieszkańcy mogą proponować rozwiązania, a jednym z narzędzi jest inicjatywa uchwałodawcza. Jej poprawne sporządzenie nastręczać może wielu trudności. Dlatego Instytut Metropolitalny wyszedł z inicjatywą warsztatów.