WARSZTATY WE WRZEŚNIU

WARSZTATY WE WRZEŚNIU

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

sierpień (19.08.2020)wrzesień (16.09.2020)

Instytut Metropolitalny informuje, że będzie administratorem danych osobowych podanych w formularzu, kontakt: biuro@im.edu.pl. Podanie danych jest niezbędne do zapisów na warsztaty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Potrzebujemy imię, nazwisko, afiliację oraz miejscowość, ponieważ warsztaty adresowane są w szczególności do działaczy społecznych, ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, ale także do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska (te osoby mają pierwszeństwo w zapisach, a liczba miejsc jest ograniczona). Zastrzegamy przy tym, że w razie braku miejsc, wyślemy informację o braku możliwości zapisu lub propozycję innego terminu. Planujemy przetwarzać dane nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozliczenia warsztatów. Odbiorcami danych mogą być prowadzący warsztaty, upoważnieni wolontariusze i pracownicy Instytutu, ale też instytucje upoważnione do kontroli naszej działalności. Nie przekazujemy danych do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych ani nie wdrożyliśmy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ponadto Instytut informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jeżeli przekazane dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, to informujemy też o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uwaga! W razie braku potwierdzenia w ciągu 3 dni od wysłania formularza, prosimy o kontakt pod adres: biuro@im.edu.pl .